Στο ιδιωτικό μου γραφείο παρέχω ατομική ψυχοθεραπεία σε ενήλικες και εφήβους, όπως και ομαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Τέλος, διοργανώνω ομιλίες- σεμινάρια.

Στο ιδιωτικό μου γραφείο παρέχω ατομική ψυχοθεραπεία σε ενήλικες και εφήβους, όπως και ομαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Τέλος, διοργανώνω ομιλίες- σεμινάρια.

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, στη μείωση δυσάρεστων συναισθημάτων, στην εξάλειψη ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, στην τροποποίηση της οπτικής απέναντι σε δυσκολίες και προβλήματα, στην εξερεύνηση και την αποδοχή του εαυτού. Το άτομο, με τη ψυχοθεραπεία, μπορεί να βοηθηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα που τον απασχολούν αλλά και να δει σταδιακά τα ίδια θέματα με διαφορετική οπτική ή να αναπτύξει νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που έχει ή θα έχει μελλοντικά. Η θεραπεία έχει στόχο να ερευνήσει σε βάθος τις εμπειρίες και τα σημαντικά γεγονότα ζωής  που τροφοδοτούν τις δυσλειτουργικές του σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του και η ψυχική του υγεία.

Η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, μια σχέση η οποία από μόνη της λειτουργεί ευεργετικά για τον θεραπευόμενο, ο οποίος, με το ειλικρινές ενδιαφέρον και την κατανόηση από τον θεραπευτή του, μπορεί να ξεδιπλωθεί και με τη βοήθειά του να βάλει σε τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και να γεμίσει νόημα τη ζωή του. Είναι μια ανθρώπινη σχέση, που αν και στην αρχή πολλές φορές μπορεί να υπάρχει άγχος και φόβος από τη μεριά των θεραπευόμενων, καθώς είναι κάτι άγνωστο για τους ίδιους, στη συνέχεια μπορούν να απολαύσουν τα πολλαπλά οφέλη της ψυχοθεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, στη μείωση δυσάρεστων συναισθημάτων, στην εξάλειψη ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, στην τροποποίηση της οπτικής απέναντι σε δυσκολίες και προβλήματα, στην εξερεύνηση και την αποδοχή του εαυτού. Το άτομο, με τη ψυχοθεραπεία, μπορεί να βοηθηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα που τον απασχολούν αλλά και να δει σταδιακά τα ίδια θέματα με διαφορετική οπτική ή να αναπτύξει νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που έχει ή θα έχει μελλοντικά. Η θεραπεία έχει στόχο να ερευνήσει σε βάθος τις εμπειρίες και τα σημαντικά γεγονότα ζωής  που τροφοδοτούν τις δυσλειτουργικές του σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του και η ψυχική του υγεία.

Η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, μια σχέση η οποία από μόνη της λειτουργεί ευεργετικά για τον θεραπευόμενο, ο οποίος, με το ειλικρινές ενδιαφέρον και την κατανόηση από τον θεραπευτή του, μπορεί να ξεδιπλωθεί και με τη βοήθειά του να βάλει σε τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και να γεμίσει νόημα τη ζωή του. Είναι μια ανθρώπινη σχέση, που αν και στην αρχή πολλές φορές μπορεί να υπάρχει άγχος και φόβος από τη μεριά των θεραπευόμενων, καθώς είναι κάτι άγνωστο για τους ίδιους, στη συνέχεια μπορούν να απολαύσουν τα πολλαπλά οφέλη της ψυχοθεραπείας.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αφορά τη συγκέντρωση ατόμων, συνήθως επτά ή οχτώ, που έχει έναν κοινό σκοπό. Ο σκοπός της ομάδας και η χρονική της διάρκεια εξαρτώνται από το είδος της ομάδας που θα συσταθεί.

Οι άνθρωποι, οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα, μπορεί να έχουν ή να μην έχουν κοινά βιώματα ή παρόμοια συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει ώστε η ομάδα να αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας, όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Το κάθε μέλος της ομάδας επηρεάζει τη δυναμική της ομάδας, αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. Υπάρχει, δηλαδή, μια διαρκής αλληλεπίδραση ατόμου και συνόλου. 

Η ομαδική θεραπεία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση των μελών της, οπότε και ενδείκνυται για άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους ή στις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους.

Η ομάδα αποτελεί το μέρος ασφάλειας, στο οποίο όλα τα μέλη ενθαρρύνονται να μοιράζονται τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους ή τα θέματα που αντιμετωπίζουν και τους δυσκολεύουν, είτε αυτά αφορούν την προσωπική τους ζωή είτε την πορεία της ίδιας της ομάδας. Τα θέματα που συζητιούνται δεν καθορίζονται από τον θεραπευτή- συντονιστή, αλλά από τα μέλη και τις ανάγκες τους. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής, δημιουργείται ένας διάλογος, όπου ο καθένας μοιράζεται, ακούει τους υπολοίπους, σχολιάζει, δίνοντας ανατροφοδότηση σε κάποιον που μοιράστηκε κάτι σημαντικό για τον ίδιο, στηρίζει. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα αποτελεί πηγή στήριξης, ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης, ανακούφισης για τα μέλη της και δημιουργείται ένας ισχυρός δεσμός, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει επανορθωτικά για άλλες σχέσεις των ατόμων, που πιθανόν να ήταν τραυματικές.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αφορά τη συγκέντρωση ατόμων, συνήθως επτά ή οχτώ, που έχει έναν κοινό σκοπό. Ο σκοπός της ομάδας και η χρονική της διάρκεια εξαρτώνται από το είδος της ομάδας που θα συσταθεί.

Οι άνθρωποι, οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα, μπορεί να έχουν ή να μην έχουν κοινά βιώματα ή παρόμοια συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει ώστε η ομάδα να αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας, όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Το κάθε μέλος της ομάδας επηρεάζει τη δυναμική της ομάδας, αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. Υπάρχει, δηλαδή, μια διαρκής αλληλεπίδραση ατόμου και συνόλου. 

Η ομαδική θεραπεία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση των μελών της, οπότε και ενδείκνυται για άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους ή στις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους.

Η ομάδα αποτελεί το μέρος ασφάλειας, στο οποίο όλα τα μέλη ενθαρρύνονται να μοιράζονται τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους ή τα θέματα που αντιμετωπίζουν και τους δυσκολεύουν, είτε αυτά αφορούν την προσωπική τους ζωή είτε την πορεία της ίδιας της ομάδας. Τα θέματα που συζητιούνται δεν καθορίζονται από τον θεραπευτή- συντονιστή, αλλά από τα μέλη και τις ανάγκες τους. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής, δημιουργείται ένας διάλογος, όπου ο καθένας μοιράζεται, ακούει τους υπολοίπους, σχολιάζει, δίνοντας ανατροφοδότηση σε κάποιον που μοιράστηκε κάτι σημαντικό για τον ίδιο, στηρίζει. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα αποτελεί πηγή στήριξης, ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης, ανακούφισης για τα μέλη της και δημιουργείται ένας ισχυρός δεσμός, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει επανορθωτικά για άλλες σχέσεις των ατόμων, που πιθανόν να ήταν τραυματικές.

Ομιλίες-Σεμινάρια

Διοργανώνω σεμινάρια γύρω από συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη ψυχική υγεία, όντας εισηγήτρια, όπως και φιλοξενώντας επαγγελματίες συνομιλητές.

Για τα σεμινάρια μπορείτε να ενημερώνεστε από την επαγγελματική μου σελίδα στο Facebook: Άρτεμις Μωράκη Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια