Η εμπειρία της ψυχοθεραπείας μπορεί να είναι ακόμα πιο θετική όταν πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον ισορροπημένο και διακοσμημένο με αγάπη.

Το γραφείο αποτελεί το μέρος ασφάλειας των θεραπευομένων μου και έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία ενός ζεστού και οικείου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και να επεξεργαστούμε με άνεση όλα τα θέματα που σας απασχολούν.